MARKSİZM 2010 DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN DEVRİMCİ FİKİRLER

Neler konuşuldu?

Gönderildi Eylül 18, 2010

Marksizm toplantılarında 1992'den beri konuşulan konulardan bazıları:

 • Gerçek Marksizm: İşçi sınıfının devrimci geleneği
 • Antikapitalist, özgürlükçü, yeni sol örgütlenme
 • Darbe, Ergenekon ve demokrasi
 • Ekim Devrimi’ne niçin sahip çıkmalıyız?
 • Yunanistan’da isyan ve krize karşı küresel direniş
 • Kadınlar ve sosyalist mücadele
 • Sıradan insanlar dünyayı değiştirebilir mi?
 • Türkiye AB’ye girmeli mi?
 • Nasıl bir partiye ihtiyacımız var?
 • Edebiyat ve devrim
 • Eşcinsellerin kurtuluşu ve sosyalizm
 • Ülkücü faşistleri nasıl durduracağız?
 • Stalin’in iktidarı, Rusya sosyalist miydi?
 • Radikal İslam ve Ortadoğu
 • Che’den Chavez’e Latin Amerika’da devrim
 • Kapitalizm sonrası yaşam
 • Kürt sorununda çözüm arayışları
 • İktidar olmadan dünya değiştirilebilir mi?
 • Futbol endüstrisi ve şiddet
 • Bütün dünya savaşa direniyor
 • 1968: Son büyük yangın
 • Türkiye barışını arıyor
 • Seçimler ve olasılıklar
 • Links Partei ve Respect: Avrupa’da yeni sol
 • Cinsel ayrımcılık ve kapitalizm
 • Gündelik hayatta direniş
 • Küresel ısınmayı durdur, dünyayı değiştir
 • Milliyetçilik ırkçılığa nasıl evrilir?
 • Darbeye karşı acil demokrasi
 • Politik İslam düzen için bir tehdit mi?
 • Devrimci partinin modası geçti mi?
 • Kemalizm, stalinizm ve Türk solu
 • 1968: Türkiye solunun atılım yılları
 • 1968: Son büyük yangın
 • Emperyalizm, Ortadoğu ve savaş
 • İran devrimin dersleri
 • Medya nasıl ikna ediyor?
 • Yeni liberalizmin sonuna mı gelindi?
 • Kapitalizm sonrası yaşam
 • İşçi sınıfı değişti mi?
 • Reform mu devrim mi?
 • Türk solu: Geçmiş ve gelecek
 • 20. yüzyılın sonunda Marksizm
 • Kemalizm ilerici olabilir mi?
 • Feminizm mi Marksizm mi?
 • Kapitalizmde milliyetçilik aşılabilir mi?
 • Türkiye faşizmle mi yönetiliyor?
 • Stalinizm Leninist midir?
 • Neden Troçki?
 • Nasıl bir devrimci parti?
 • Devlet kapitalizmi teorisi 90’larda neden gerekli?
 • KESK nasıl kazanır?
 • Sosyalistler milliyetçi olabilirler mi?
 • Marksizm ve ulusal sorun
 • Troçki ve faşizmin Marksist analizi
 • Türkiye faşizmle mi yönetiliyor
 • Rus devrimi nasıl yenildi?
 • Emperyalizm: Yüzyılın sonunda kriz, savaş ve devrim
 • TİP’ten günümüze Türkiye solunun dersleri
 • Devrimci kültür olabilir mi?
 • Emek Platformu neden korunmalıdır?
 • Barış sürecini ve siyasal çözümü niçin savunuyoruz?
 • Eşcinsellerin kurtuluşu ve sosyalizm
 • IMF programı nasıl durdurulur
 • İtalya, Almanya faşizm altında yaşam
 • Marksizm’e giriş: Devlet nedir?
 • Marksizm’e giriş: Devrim nedir?
 • Marksizm’e giriş: Özgürlükler bir düş mü?
 • Marksizm’e giriş: Kapitalist eğitime karşı isyan
 • Marksizm’e giriş: İşçiler yönetebilir mi?
 • Kapitalizm ve ekoloji
 • Cinsiyetçiliğe karşı nasıl mücadele edeceğiz
 • Kıbrıs’ta çözüm işçilerin birliği
 • Kapitalizm ve aşk
 • Türkiye’de ırkçılık ve Yahudi düşmanlığı
 • Negri ve imparatorluk: yeni bir manifesto mu?
 • Sendikal hareket: Birleşik mücadelenin olanakları
 • 11 eylül, Bush’un savaşı ve İslami hareket
 • Troçki: enternasyonalizm ve demokrasi
 • Küreselleşme ve emperyalizm teorileri
 • IMF’nin iflası: Arjantin’de isyan
 • Yeni bir hareket, yeni bir örgüt
 • Filistin: İntifada barışı arıyor
 • Devrim: ezilenlerin töreni
 • Küreselleşme kadınlara ne vaat ediyor
 • Stalinizm kaçınılmaz son muydu?
 • Kapitalizm ve savaş: NATO insanlık için mi çalışıyor?
 • Savaş ve medya
 • Ya paranı, ya canını: IMF’yi nasıl durdururuz?
 • Siyasal İslam iflas mı etti?
 • Ermeni “sorunu”?
 • Kapitalizmden sonra...
 • Eşitsiz bir dünya: Yoksulluğa mahkûm muyuz?
 • Bir üşüyor bir yanıyoruz: Küresel ısınma
 • Kürt hareketinin gerçek dostları kimlerdir?
 • Irak Vietnam olabilir mi?
 • Marksizm ve terörizm
 • Toplumsal cinsiyet ve sömürü
 • Toplumsal hareketler, demokrasi ve liderlik
 • Milliyetçilik, ırkçılık, faşizm
 • 1989-1991’de yıkılan sosyalizm miydi?
 • Yeni bir sol, yeni bir kitlesel parti
 • İnsan doğası sosyalizme aykırı mı?
 • Marks’ın devrimci fikirleri
 • Hareketin partiye ihtiyacı var mı?
 • Medya, savaş ve yoksullar
 • Solda birlik nasıl olabilir?
 • Dünyayı değiştirmek için devrim şart mı?
 • Antikapitalist hareket nereye gidiyor?
 • Kültür ve kapitalizm
 • Sosyalizm nasıl bir şey olacak?
 • Kadı kurtuluş hareketi, eşitlik mi özgürlük mü?
 • Ulusal mücadeleler kazanabilir mi?
 • Yaşanan medeniyetler çatışması mı?
 • Dünyanın solundaki kıta: Latin Amerika
 • Küresel ısınmayı durdur dünyayı değiştir
 • Antikapitalist hareket ve solda alternatif arayışları
 • Küreselleşme çağında solun geleceği
 • Chavez yeni bir sosyalizm mi kuruyor?
 • İktidar olmadan dünya değiştirilebilir mi?
 • Kürt sorunu: çözümün neresindeyiz?
 • Kadınlar nasıl özgürleşecek
 • Kapitalizm nasıl öldürüyor
 • İsyan ve devrim
 • İşçi sınıfı ezilenler ve sınıflı toplum
 • Savaşa son veren devrim
 • Bir devrimci tipolojisi olmalı mı?
 • Kadın özgürlüğü mücadelesi nasıl kazanır?
Yorumlar (0) Geri izlemeler (0)

Üzgünüz, yorum formu şu anda kapalı.

Geri izleme yok.