MARKSİZM 2010 DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN DEVRİMCİ FİKİRLER

Dünyayı değiştirmek için devrimci fikirler!

Gönderildi Eylül 21, 2010

Uluslararası Sosyalist Akım'ın dünyanın bir çok ülkesinde düzenlediği Marksizm toplantıları, Türkiye’de de 1992’den beri düzenlenen en büyük sosyalist tartışma platformlarından biri.

Marksizm 2010 toplantılarında hem yaşadığımız dünyadaki sorunlarımızı, hem Marksist geleneği, hem de önümüzdeki süreçte nasıl kampanyalar yapmamız gerektiğini tartışmak istiyoruz.

Dünyayı değiştirmek için devrimci fikirler

Her sene 3-4 gün süren ve 25-30 konudan oluşan Marksizm toplantılarında savaşa, kapitalizme, ırkçılığa, küresel iklim değişikliğine, nükleere, cinsiyetçiliğe, homofobiye, milliyetçiliğe karşı mücadele edenlere bir tartışma platformu sunmaya çalışıyoruz.

Bir yandan dünyada ve Türkiye’de olanları tartışıp yeni mücadele hattı belirleyebilmek, bir yandan da mücadele içinde karşımıza çıkan sorulara birlikte cevaplar üretmeye çalışıyoruz.

Bir yandan tarih tartışırken bir yandan bunu günlük mücadeleye bağlıyoruz. Marksizm toplantıları deneyimleri ortaklaştırmak için herkese, herkesin tartışmasına açık bir platform. Hareketin birçok kanadından konuşmacıların olduğu, gelen herkesin tartışmalara katılabildiği bir toplantı düzenimiz var. Azınlara uygulanan haksızlıklardan, milliyetçiliğe, vesayet rejimine, kemalizme pek çok güncel ve tarihsel konuda tartışma toplantıları düzenliyoruz.

1989’da, 1991’de Doğu Avrupa ülkelerinin yıkılışını, stalinizmin Marksist geleneğin bir parçası olmadığını, Rusya'da devlet kapitalizmini, sosyalizmin nasıl bir şey olduğunu tartışıyoruz, tartışmaya devam ediyoruz.

Kürt sorununda demokratik çözüm imkânlarını, Kürt hareketinin kazanması için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz.

Kadınların, eşcinsellerin özgürlük mücadelesinin yöntemlerini tartışıyoruz.

İşçi sınıfının bittiğini anlatanlara Avrupa’da süren devasa grevlerin deneyimleriyle kapitalizmin krizine emekten yana verilebilecek cevapları, yeni liberalizme karşı mücadelenin olanaklarını tartışıyoruz.

Bütün bu tartışmaları yapabilmek, deneyimleri ve mücadeleyi birleştirebilmek, ortaklaştırabilmek, başka bir dünya mümkün diyenlerle yeni bir dünyayı nasıl kurabileceğimizi tartışabilmek için bir platform yaratmaya çalışıyoruz.

Siz de her sene yapılan bu tartışma platformuna katılabilir, aktif bir parçası olabilirsiniz. Marksizm 2010 konu ve sunuş konuşmacıları için "Program" bölümüne bakıp, dilediğiniz toplantıya katılabilir, tartışabilirsiniz.